cover-03

HISTORIE

Historie klubu má bohatou historii, počínaje poválečným obdobím, kdy se do světové kanoistiky zapsala chebská kanoistka Dana Martanová. Ta v letech 1947 – 1955 získala několik medailových umístění na mistrovstvích světa a v roce 1955 dokonce titul mistryně světa ve vodním slalomu na C2- mix v jugoslávské Taceni. Kanoistika v Chebu v pozdějších letech prošla vývojem směrem od vodního slalomu a sjezdu k rychlostní kanoistice.

Kanoisté se sdružovali v loděnici na řece Ohři. Stavba přehrady zasáhla do rozpoložení a cílů kanoistů, kdy část z nich dávala přednost turistice a druhá se chtěla věnovat závodní činnosti.

Tento původní oddíl se tedy rozdělil, jedna část kanoistů zůstala na řece Ohři a druhá se přesunula na přehradu, kde se vodáci věnovali rychlostní kanoistice. Jako zázemí byla samotnými členy v akci „Z“ postavena loděnici, která slouží do dnes.

Od roku 1964 se tedy píše historie oddílu rychlostních kanoistů. Závodní činnost se jim dařila velmi dobře. Závodníci se umisťovali na medailových místech v krajských přeborech, účastnili se republikových soutěží.

Velikým úspěchem v té době bylo 3. místo K4 (čtyřkajaku) na 1000 m. To byl rok 1972 a posádku tvořili bratři Jindřich a Jiří Borkovec, Stanislav Šus a Ladislav Doul. V dalších letech se o juniorské a dorostenecké úspěchy na MČR zasloužili další závodníci.

Rozkvět oddílu rychlostních kanoistů nastal od roku 1979 pod vedením trenéra Jindřicha Borkovce, který se vrátil z reprezentace. Jeho tým tvořily děti a dospívající od 10 do18 let. Závodníci se pravidelně umisťovali ve finále na MČR, někteří dosáhli na medailová umístění. O tyto úspěchy se zasloužili bratři Pavel a Petr Langmaierovi, Jan Pokorná, Jana Blatná, Petra Vaváková a další.

ROK 1989

Rok 1989 byl rokem změn nejen v naší zemi, ale i v oddíle rychlostních kanoistů. Úspěchy dosahovaly svých vrcholů především díky závodnicím a závodníkům v žákovských kategoriích. Čtyřkajak děvčat ve složení Gabriela Trnčáková, Šárka Borkovcová, Eva Křížová a Jana Rýdlinková zvítězil na MČR. Na medailových místech na MČR se děvčata umisťovala taktéž na K1 i K2. Š. Borkovcová odchází na sportovní gymnázium do Pardubic a dále do juniorské a seniorské reprezentace, ostatní děvčata pomalu ukončují svoji závodní činnost.

V polovině devadesátých let se o medailová umístění na republikových soutěžích zasluhují další závodníci, především Petr Kalouš, Jindřich Borkovec ml. a Kateřina Rousová. Jindřich Borkovec je členem juniorského reprezentačního družstva. Před současným děním jsou posledními závodní vlaštovkami Lucie Šrailová, jejímž největším úspěchem je finálové umístění na MČR v roce 2010, a Klára Tomanová, obě pod vedením Jindřicha Borkovce ml.

SOUČASNOST

Současnost se píše od léta 2019, kdy trenéři s novou dětskou členskou základnou započali pravidelné tréninky. Závodní aktivita dětí byla obnovena v roce 2020. Děti se účastnily menších závodů vypsaných svazem rychlostní kanoistiky, ale také pohárových závodů mládeže ČR a mistrovství České republiky.

Trenéři taktéž pravidelně trénují a účastní se veteránských soutěží.

Ostatní členové sportují dle vlastních časových možností nebo se jinak spolupodílí na chodu klubu.

Tréninky:

středa a pátek: 16 – 17 přípravka, 17 – 18 žactvo

neděle: 10:30 – 11:30 přípravka, 11:30 – 12:30 žactvo

CÍL

Naším cílem je rozšířit členskou základnu a navázat na úspěchy a tradice chebských vodáků.

Naším cílem je, aby se členové oddílu v loděnici rádi potkávali při společných tréninkových i volnočasových chvilkách.

Materiálním cílem je rozšíření závodního vybavení o nové lodě a pádla.

Vybudování moderního sportoviště loděnice jako zázemí pro kanoisty:

  • k pravidelným tréninkům,
  • s možností pořádání republikových soutěží
  • a tréninkových kempů.

PARTNEŘI KLUBU

Děkujeme městu Cheb za finanční podporu v roce 2023 na provoz činnosti klubu.

Děkujeme Karlovarskému kraji za finanční podporu. www.kr-karlovarsky.cz

KONTAKT

TJ ESKA CHEB, Z. S.
KACHNÍ KÁMEN 2065/14
350 02 CHEB

IČO 75011166

DS GZ8YBJP

PŘEDSEDA KLUBU

JINDŘICH BORKOVEC ML.

TEL 776 535 668

EMAIL LODENICECHEB@SEZNAM.CZ

TRENÉŘI

Jindřich Borkovec ml.
776 535 668

Jindřich Borkovec st.
733 327 022

Pavel Langmaier
736 441 785

Michal Brožík
774 646 718